ภาพวาด

heritage arts

ภาพวาดสมัยอยุธยา

ได้แรงบันดาลใจมาจากระบบการจัดกองกำลังของกองทัพอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากระบบกองทัพของเผ่าไท–ลาวอย่างแน่นอน แต่ทางราชสำนักอยุธยาก็มีการปรับปรุงให้กระชับยิ่งขึ้นโดยการให้คงไว้เฉพาะตำแหน่ง “หัวหมู่” หรือเจ้าหมู่, นาย (หรือนายร้อย), พัน, และหมื่นเท่านั้น 

 

ภาพวาดสมัยล้านนา

กองทัพล้านนามีการจำแนกกำลังพลออกเป็น ๓ พวกใหญ่ๆ คือพลราบ, พลม้า, และพลช้าง กองกำลังทั้งสามเป็นคนที่มาจากคนละชนชั้นในสังคม ทหารราบนั้นเป็นเพียงแค่สามัญชนธรรมดา ส่วนทหารม้าคงจะเป็นพวกขุนนางหรือนายทหารผู้บังคับบัญชากองกำลัง และนายช้างนั้นก็ย่อมจะหมายถึงแม่ทัพใหญ่ที่เป็นชนชั้นสูงอย่างแน่นอน

 

ความในใจจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน “อาจารย์โพธ์มิน สิงห์กวาง”

“ชินะปุระเป็นมากกว่าโรงแรม มีนัยยะความเป็นนามธรรมของมันคือเหมือนเป็นแกลอรี่ รวบรวมศิลปะของภาคเหนือตอนล่างของเราเลย เมื่อเราเห็นสถาปัตยกรรมของอาคาร เราจะรู้สึกประทับใจและถูกใจในความงดงาม และเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในจะเจอรูปภาพ งานแกะสลัก งานปั้น มันจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เรานึกถึงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยท้องถิ่น ว่าพื้นที่นี้หรือว่าบ้านเมืองเขตนี้มีประวัติความเป็นมา การต่อสู้หรือว่าการสร้างสมศิลปะของบรรพบุรุษเราว่าสร้างสมมามากมาย แม้กระทั้งพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยและชาวพุทธทั่วไปว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นรูปเขียนที่นี่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานที่นี้มีความสำคัญ สำหรับผู้ที่มาพักหรือผู้ที่เข้าชมด้านใน ชมความงาม ชมศิลปะ ผู้ชมอาจจะซาบซึ้งถึงชุมชนที่นี่ ผมว่าตรงนี้สำคัญครับ”

 

ความในใจจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน “อาจารย์พงษ์พรรณ เรือนนันชัย”

“ภาพเขียนที่อยู่ที่ “ชินะปุระ” ถ้ามองเพียงแค่ภาพเขียน มันก็คือภาพเขียน แต่ถ้าใช้หัวใจมองมันคือการบอกเล่าของบรรพบุรุษ เรื่องราวของคนโบราณที่ลูกหลานเราต้องภาคภูมิใจ ที่คนโบราณได้สร้างบ้าน สร้างเมืองให้เรามีที่อยู่ ที่อาศัย จนถึงทุกวันนี้อย่างมีความสุข ดังนั้นภาพเขียนภาพนี้ผมจึงถอดหัวใจออกมาวาด หวังว่าคนที่มาดูจะได้ความรู้จากสิ่งที่อยู่ในภาพ ผมมีหน้าที่เพียงแค่ถ่ายทอดในสิ่งโบราณออกมาให้เห็นเท่านั้นเอง”

image
image
image