งานแกะสลักไม้

heritage arts

งานแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการสรรค์สร้างอย่างสวยงามและประณีตบรรจง ปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยแกะสลักไม้ สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม มาจากบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานแกะสลักไม้ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมล้านนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี การทำมาหากิน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวล้านนา

 

ความในใจจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน “มนชัย แสงแก้ว”

“ชิ้นงานที่ทำ เรียกว่า แผ่นรามเกียรติ์ “หนุมานข้ามน้ำ” หรือ “หนุมานทดน้ำ” ผลงานชิ้นนี้วัตถุดิบที่เรานำมาสร้าง คือไม้สักทอง ซึ่งเรารื้อมาจากบ้านเก่าเรือนเก่า ความยากคือลวดลายที่แกะสลักไปแล้วจะต้องมีความสวยงาม คือความอ่อนพลิ้ว สำคัญที่สุดลายไทยถ้าจะสวยงาม ปลายลวดลายต้องพลิ้วไหว ต้องปลิว และสิ่งสำคัญเวลาแกะดูแล้วต้องได้อารมณ์ ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกับที่ผมบรรยาย” ​

image
image
image